Van kansarm naar kansrijk. 

 

Praktijkonderwijs timmeren in San Juan Alotenango

 

Missie (waarom): Een kans geven aan de allerarmste jongeren/volwassenen om hun talenten te ontdekken en zich vaardigheden eigen te maken  zodat zij een kansrijke toekomst tegemoet kunnen zien. 

 

Visie(hoe): Wij hebben een timmerwerkplaats opgezet waar wij een lesprogramma aanbieden waarbij onze leerlingen stapsgewijs een theoretische en praktische vorming ontvangen. Door het proces van het maken van een mooi eindproduct waar de leerlingen trots op kunnen zijn, kunnen wij een heel breed spectrum van vaardigheden en kwaliteiten ontwikkelen. 

 

Wat levert het onze leerlingen op?

Aan het einde van hun training kunnen ze hun weg vinden in het timmeratelier, kunnen ze schetsen en technische tekeningen maken en lezen, op een veilige manier met gereedschappen omgaan en weten ze hoe ze deze moeten onderhouden. Ze kunnen  producten maken die verkocht kunnen worden en zij kunnen hiermee inkomsten verwerven.

Ook de sociale vaardigheden die de leerlingen ontwikkeld hebben zijn van grote waarde voor hun verdere toekomst.

 

Aan wie bieden wij ons onderwijs aan? Doelgroep 

Aan kansarme jongeren (meisjes en jongens van 11 tot 19 jaar) uit San Juan Alotenango.

In 2012 zijn wij een pilot project begonnen met een groep volwassenen, die tijdens de inschrijf- periode aangaven dat zij ook geïnteresseerd waren in het volgen van ons lesprogramma. Het is een interessante ontwikkeling omdat we met volwassenen mogelijkheden hebben die wij met de jongere leerlingen niet hebben.

 

Welke bijdrage vragen wij van onze leerlingen?

Wij bieden ons lesprogramma gratis aan. Dit doen wij omdat wij kansen willen bieden aan de allerarmste bevolking van Alotenango en het voor hen moeilijk is om inschrijvingsgeld te betalen.

De bijdrage die wij van onze leerlingen vragen bestaat eruit dat zij de werkstukken die zij maken gedurende het jaar schenken aan het timmerproject. Wij kunnen deze produkten gebruiken om donaties te krijgen van bezoekers en vrijwilligers die geïnteresseerd zijn in deze produkten. Zo bieden de leerlingen een belangrijke bijdrage aan het atelier! Aan het eind van ieder lesjaar mogen de leerlingen een werkstuk mee naar huis nemen.

 

Hoe werken wij?(hoe realiseren wij ons missie)

Wij werken met groepen niet groter dan 10 leerlingen. Dit omdat wij veel persoonlijke aandacht willen schenken aan onze leerlingen en de veiligheid in het timmeratelier zo goed mogelijk willen garanderen.

 

Educatief programma:

Wij bieden een lesprogramma aan dat uit drie studiejaren bestaat.

De leerlingen volgen 1 les per week die een ochtend of middag in beslag neemt.

Wij werken aan de hand van werkstukken: ieder werkstuk wordt vooraf gegaan door een theorie gedeelte, meetlessen, vakkennis, een technische tekening en een schets.

Het eerste jaar werken wij alleen met triplex. Dit jaar vinden de leerlingen hun weg in het timmeratelier, leren de regels waar volgens wij werken, leren het gebruiken van de basisgereedschappen, leren meten in centimeters en inches en leren de basis van het technisch tekenen. De werkstukken worden geschilderd met acrylverf.

Het tweede jaar is een technisch jaar: hierin focussen wij ons op de techniek en veilig werken: precies aftekenen, zagen, schaven, werken met beitels. Wij werken met oefeningen en maken verbindingen. Technisch tekenen en schetsen blijft onderdeel van dit studiejaar. Aan het eind van het jaar wordt een eindwerkstuk gemaakt.

Het derde jaar is gericht op het maken van werkstukken in hout. Nu kan er gebruik gemaakt worden van de kennis van het schaven, het werken met beitels en het kunnen maken van verbindingen. Wij zullen werkstukken maken zoals dienbladen, krukjes etc. Met de kennis die de leerlingen na dit jaar in huis hebben kunnen zij ook meubels maken zoals tafels, stoelen en bedden.

 

Iedere maand november bieden wij een extra programma van twee weken aan aan een deel van de leerlingen waarbij wij opdrachten uitvoeren waardoor wij de leerlingen extra kunnen trainen. Voor hun werkzaamheden ontvangen zij een vergoeding.

 

Beurs voor leerlingen van 16 jaar tot 20 jaar. Om twee jaar lang te studeren aan leer- en werkvakopleiding Escuela Talleres in Antigua. 

Sinds augustus 2010 heeft onze ex-leerling Guillermo Canrey de kans om te studeren aan de Escuela Talleres. Een beurs kost 80 euro per maand. Het onderwijs is gratis maar alle leerlingen ontvangen een vergoeding om hun familie tegemoet te komen en de leerlingen de kans te geven hun onkosten te betalen. (reiskosten, lunchkosten). Guillermo wordt door ons begeleid d.m.v. een maandelijkse bijeenkomst. Hij houdt een verslag bij van zijn dagelijkste bezigheden en spaart iedere maand een gedeelte van zijn beurs om gereedschappen van aan te schaffen.

Voor 2000 euro kunnen wij een leerling twee jaar laten studeren. Wij willen graag meerdere geschikte leerlingen de kans geven om met een beurs te studeren. Als wij een beurs kunnen bieden hebben onze leerlingen altijd recht op een plek op deze opleiding.

 

Timmerwerkplaats

Door jarenlange inspanning van heel veel mensen staat er een prachtig ingericht timmeratelier in San Juan Alotenango. Wij hebben handgereedschappen en werkbanken om met groepen van 10 leerlingen te kunnen werken; een ruimte om theorielessen te geven, een schilderlokaal en een kantoorruimte.  Wij zijn in het bezit van een zaagtafel, een cirkelzaag en een freesmachine, maar deze gereedschappen worden slechts door onze instructeurs gebruikt.

 

Hoe komen wij aan onze gereedschappen:

Wij worden al vanaf 2000 ondersteund door de Stichting Gered Gereedschap in Amsterdam.

Meerdere malen zijn er kisten vol prachtig opgeknapt gereedschap meegenomen naar Guatemala.

Ook de groothandel Pijnenburg in Tilburg steunt ons al jarenlang met nieuwe gereedschappen.

Doordat het meenemen van extra bagage de laatste jaren enorm duur geworden is wordt het steeds moeilijker om gereedschap uit Nederland mee te laten nemen naar Guatemala.

 

Team

In de werkplaats werken wij met een team van drie mensen: Suzan Eleveld, de oprichtster en ptojectleider van het project.

Jeroen Lans, onze Nederlandse vakdocent met Guatemalteekse roots en Saul …………, een Guatemalteekse ervaren ideëenrijke timmerman en leraar in opleiding die ook beschikt over goede computervaardigheden

 

Adviseurs en andere ondersteuning

Daarnaast hebben wij in Guatemala twee adviseurs die werkzaam zijn op een vakopleiding timmeren in Antigua: Dunia Valenzuela, coördinator en Sergio Ovanda vakdocent.

Zij helpen ons bij vraagstukken waarbij cultuurverschillen een rol spelen.

 

In Nederland hebben wij een beheercommisie die Suzan ondersteunt in de organisatie van het project. Hieraan nemen deel, Peter Klok (verantwoordelijk voor onze computers en de website),

Kees-Jan Donkers (tekstschrijver en organisatietrainer, verantwoordelijk voor het vormgeven en editeren van de nieuwsbrief) met als gloednieuwe leden: Wilma de Jong, Maaike, Monica.

 

Vanaf de start in Alotenango ondersteunt Stichting Los Ninos voor een belangrijk deel deze werkplaats. Ook komen veel vrijwilligers via de Stichting Los Ninos met ons in contact. Een hele belangrijke partner voor ons en de continuiteit van het project.

Zij onderhouden een enorm netwerk en wij mogen daarvan meeprofiteren.

 

Financiering

De financiering van onze werkplaats moet geheel uit donaties komen.

Een deel wordt betaald door de Stichting Los Ninos.

Voor het overige deel zijn wij afhankelijk van privë initiatieven en donaties.

Om Suzan haar taak te laten uitvoeren is zij voor haar levensonderhoud in Guatemala afhankelijk van donaties. Voor 2012 is hiervoor een bedrag begroot van circa 9.000 euro.

Door af en toe te  werken als reisbegeleidster voor Djoser in Midden-Amerika, bekostigt zij een deel van haar onkosten zelf.

 

Van kansarm naar kansrijk. Timmmert U mee aan de weg?

 

Ondersteun onze werkplaats!!!!

 

Uw donatie zien wij tegemoet op ING 1319727 t.n.v. S Eleveld onder vermelding van donatie timmerproject

 

Heel veel dank namens alle leerlingen van het timmerproject Alotenango,

 

Jeroen Lans en Suzan Eleveld